Avís legal

"JAVIER MARTIN CABELL", d'ara endavant l'empresa, es dedica a la prestació de serveis de fotografia amb domicili en C/ HISTORIADOR J. LLADONOSA,3 A través d'aquest AVÍS LEGAL es pretén regular l'accés i ús, i en general, la relació entre aquest Portal (d'ara endavant WEBSITE) accessible en l'adreça d'Internet 50millimeters.com, i els usuaris del WEBSITE (d'ara endavant usuaris).Amb la finalitat de facilitar un desenvolupament ràpid i eficaç de la relació amb els usuaris, l'empresa garanteix mitjançant aquest avís, la privadesa dels serveis en línia d'acord amb les exigències legals i informa sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal perquè els usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a l'empresa les seves dades personals a través del formulari electrònic per a la subscripció dels serveis oferts per l'empresa en el seu WEBSITE.

Els usuaris consenten el tractament d'aquestes dades personals per l'empresa en els termes de la present Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L'empresa garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris i el seu tractament automatitzat d'acord a la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, així com tota la normativa aplicable a aquesta matèria).